Brugsanvisning CANDY CCOLS5162WH

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade. GLEM IKKE: LÆS ALTID BRUGERGUIDEN FØR KØB!!!

Sponsor links

Hvis dette dokument passer til den brugerguide, instruktionsmanual eller brugermanual du leder efter, så download den nu. Lastmanuals giver dig hurtig og nem adgang til brugermanualen CANDY CCOLS5162WH. Vi håber at du finder denne CANDY CCOLS5162WH brugerguide anvendelig for dig.

Lastmanuals hjælper med at downloade brugerguide til CANDY CCOLS5162WH


CANDY CCOLS5162WH : Download den komplette brugerguide (4251 Ko)

Manual abstract: betjeningsvejledning CANDY CCOLS5162WH

Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden.

[. . . ] Dette apparat må ikke bruges af personer (børn inklusiv) med reduceret fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring og viden, undtagen hvis de er under overvågning eller er blevet instrueret omkring brug af apparatet af en ansvarlig person for deres egen sikkerhed. [. . . ] Køleskabet fungerer bedre, hvis det placeres mindst 5 cm fra væggene eller andre genstande bagved eller over det, som vist på illustrationen ved siden af. Hvis oplysningerne dér ikke hjælper dig, skal du kontakte leverandøren for at få hjælp. Der skal være 100 mm mellem oversiden af køleskabet og eventuelle hængende skabe og et mellemrum på 25 mm på begge sider af køleskabet. Når det er muligt, skal køleskabets bagside vende ind mod en væg, men den påkrævede afstand med henblik på ventilation skal overholdes. Undgå unødvendig isdannelse i kølerummet ved at emballere alle madvarer i lukkede beholdere/poser. Undgå at holde døren åben i længere tid, da der trænger varm luft ind i kølerummet og kold luft ud, hvilket medfører et øget energiforbrug. Netledningen må desuden ikke placeres tæt på eller berøre kompressoren bag på køleskabet, da kompressorens overflade er meget varm og kan smelte isoleringen på ledningen, hvilket kan forårsage overgang i det elektriske system. beskyttelse mod fugt Undgå at placere køleskabet et sted med megen fugt for at minimere rustdannelse på metaldelene. [. . . ] - Pæren udskiftes ifølge anvisningerne på apparatets tekniske kort Hvis problemet vedvarer, kontakt venligst den tekniske assistance og opgiv apparatets forkortelse samt hele serienummeret, som er opført sammen med apparatets mærkedata. [. . . ]

UDEN ANSVAR FOR DOWNLOAD AF BRUGERGUIDEN FOR CANDY CCOLS5162WH

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade.
Lastmanuals kan ikke holdes ansvarlig hvis det dokument du leder efter er utilgængeligt, ufuldstændigt, på et andet sprog end dit eller hvis modelnummer eller sprog ikke passer med beskrivelsen. Lastmanuals tilbyder blandt andet ikke oversættelser.

Tryk på "Download brugermanualen" i slutningen af denne kontrakt, hvis du accepterer vilkårene, og dowloading af manualen CANDY CCOLS5162WH vil begynde.

Søg efter en brugermanual.

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Specifikke mærker tilhører deres respektive ejere.

flag