Brugsanvisning ELICA STRIPE BL/A/90/LX

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade. GLEM IKKE: LÆS ALTID BRUGERGUIDEN FØR KØB!!!

Sponsor links

Hvis dette dokument passer til den brugerguide, instruktionsmanual eller brugermanual du leder efter, så download den nu. Lastmanuals giver dig hurtig og nem adgang til brugermanualen ELICA STRIPE BL/A/90/LX. Vi håber at du finder denne ELICA STRIPE BL/A/90/LX brugerguide anvendelig for dig.

Lastmanuals hjælper med at downloade brugerguide til ELICA STRIPE BL/A/90/LX


ELICA STRIPE BL/A/90/LX : Download den komplette brugerguide (6639 Ko)

Manual abstract: betjeningsvejledning ELICA STRIPE BL/A/90/LX

Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden.

[. . . ] Το led 1 (φίλτρο λίπους ) ή το led 2 (φίλτρο άνθρακα) παύει να αναβοσβήνει. [. . . ] For indgreb i forbindelse med installation og vedligeholdelse skal der bruges arbejdshandsker. apparatet må kun anvendes af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner , eller som ikke har den nødvendige erfaring og kendskab til det , hvis de er under opsyn , eller såfremt de har modtaget de nødvendige anvisninger til sikker brug af apparatet og kender de dermed forbundne risici. Det er nødvendigt at holde øje med, at børnene ikke leger med opladeren. Hvad angår de anviste tekniske og sikkerhedsmæssige forholdsregler til udledning af røg, skal du omhyggeligt overholde de lokale myndigheders forskrifter. Forslag til korrekt anvendelse til reducering af miljøbelastning: Indstil ON på emhættens laveste hastighed, når du begynder at lave mad og sluk den først et par minutter efter endt madlavning. Undersøg altid, at netkablet er blevet monteret rigtigt, før emhættens kredsløb tilsluttes forsyningsnettet og der udføres kontrol af korrekt funktion. Hvis der opstår fejlfunktion, bør man - inden henvendelse til servicetjenesten - afbryde emhætten fra elforsyningen i mindst 5 sekunder ved at trække stikket ud, og derefter tilslutte emhætten igen. Tast til valg af den høje hastighed (udsugningseffekt) Tast til valg af middel-hastigheden (udsugningseffekt) – når lampen blinker, er der behov for at vaske eller udskifte kulfilteret. [. . . ] Elszívás sebesség (teljesítmény) választó gomb (L2+L3+L4 led világít + L5 led villog) - 5 percig - miután az elszívó automatikusan a 2 elszívó sebesség (teljesítmény) fokozatra vált. [. . . ]

UDEN ANSVAR FOR DOWNLOAD AF BRUGERGUIDEN FOR ELICA STRIPE BL/A/90/LX

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade.
Lastmanuals kan ikke holdes ansvarlig hvis det dokument du leder efter er utilgængeligt, ufuldstændigt, på et andet sprog end dit eller hvis modelnummer eller sprog ikke passer med beskrivelsen. Lastmanuals tilbyder blandt andet ikke oversættelser.

Tryk på "Download brugermanualen" i slutningen af denne kontrakt, hvis du accepterer vilkårene, og dowloading af manualen ELICA STRIPE BL/A/90/LX vil begynde.

Søg efter en brugermanual.

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Specifikke mærker tilhører deres respektive ejere.

flag