Brugsanvisning HUSQVARNA 122HD60

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade. GLEM IKKE: LÆS ALTID BRUGERGUIDEN FØR KØB!!!

Sponsor links

Hvis dette dokument passer til den brugerguide, instruktionsmanual eller brugermanual du leder efter, så download den nu. Lastmanuals giver dig hurtig og nem adgang til brugermanualen HUSQVARNA 122HD60. Vi håber at du finder denne HUSQVARNA 122HD60 brugerguide anvendelig for dig.

Lastmanuals hjælper med at downloade brugerguide til HUSQVARNA 122HD60


HUSQVARNA 122HD60 : Download den komplette brugerguide (18431 Ko)

Manual abstract: betjeningsvejledning HUSQVARNA 122HD60

Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden.

[. . . ] For at undgå utilsigtet start skal tændhætten derfor altid tages af tændrøret ved montering, kontrol og/ eller vedligeholdelse. En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige, i visse tilfælde livsfarlige skader. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne bog. Husqvarnas mål er også at være på forkant hvad gælder ergonomi, brugervenlighed, sikkerhed og miljøtænkning, og vi har udviklet mange forskellige finesser for at forbedre produkterne på disse områder. [. . . ] Hvis maskinen er købt et sted, som ikke er en af vores serviceydende forhandlere, skal du spørge dem efter det nærmeste serviceværksted. Tryk gasreguleringslåsen ind, og kontrollér, at den vender tilbage til udgangsstillingen, når den slippes. For at undgå utilsigtet start skal tændhætten derfor altid tages af tændrøret ved montering, kontrol og/eller vedligeholdelse. Eksempler på sådanne symptomer er følelsesløshed, manglende følesans, ”kildren”, ”stikken”, smerte, manglende eller reduceret styrke i forhold til normalt, forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Lyddæmpere udstyret med katalysator er desuden konstrueret med henblik på at reducere skadelige stoffer i udstødningsgasserne. Sørg for, at maskinen er ordentligt rengjort, og at der er udført fuldstændig service, inden langtidsopbevaring. Ved arbejde med kontinuerligt højt omdrejningstal anbefales et højere oktantal. En lav oliekvalitet eller en for fed olie/ brændstofblanding kan forværre katalysatorens funktion og reducere dens levetid. For at sikre et korrekt blandingsforhold er det vigtigt at måle den oliemængde, der skal blandes, helt nøjagtigt. Åbn tankdækslet langsomt ved brændstofpåfyldning, så et eventuelt overtryk langsomt forsvinder. Flyt altid maskinen væk fra tankningsstedet og -kilden, inden den startes. Vær opmærksom på brandfaren, specielt ved håndtering i nærheden af brandfarlige emner og/eller gasser. Brug aldrig en maskine, som mangler dele eller er ændret i strid med specifikationerne. Tag fat i starthåndtaget, træk langsomt startsnoren ud med højre hånd indtil modstand (starthagerne griber fat), og træk derefter i snoren med nogle hurtige og kraftige ryk. Sæt chokeren tilbage i udgangsposition, umiddelbart når motoren tænder og gør nye startforsøg, indtil motoren starter. Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget fra udstrakt stilling. Tag fat i starthåndtaget, træk langsomt startsnoren ud med højre hånd indtil modstand (starthagerne griber fat), og træk derefter i snoren med nogle hurtige og kraftige ryk. For at undgå utilsigtet start skal tændhætten derfor altid tages af tændrøret ved montering, kontrol og/eller vedligeholdelse. € Sørg for, at hænder og fødder ikke kommer i nærheden af skæreudstyret, når motoren er i gang. € • • • • • • Når motoren slukkes, skal du holde hænder og fødder væk fra skæreudstyret, indtil det er standset helt. [. . . ] Fjern smøremiddelproppen i gearhuset, stik kombinøglen ind, og drej den frem og tilbage. Den synker meget hurtigt ned gennem filteret og lægger sig på bunden. Kontrollér, at hverken motor, tank eller brændstofrør lækker brændstof. Forskellen mellem garanteret og målt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variationerne mellem forskellige maskiner af samme model i henhold til direktivet 2000/14/EF. [. . . ]

UDEN ANSVAR FOR DOWNLOAD AF BRUGERGUIDEN FOR HUSQVARNA 122HD60

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade.
Lastmanuals kan ikke holdes ansvarlig hvis det dokument du leder efter er utilgængeligt, ufuldstændigt, på et andet sprog end dit eller hvis modelnummer eller sprog ikke passer med beskrivelsen. Lastmanuals tilbyder blandt andet ikke oversættelser.

Tryk på "Download brugermanualen" i slutningen af denne kontrakt, hvis du accepterer vilkårene, og dowloading af manualen HUSQVARNA 122HD60 vil begynde.

Søg efter en brugermanual.

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Specifikke mærker tilhører deres respektive ejere.

flag