Brugsanvisning SONY A7S

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade. GLEM IKKE: LÆS ALTID BRUGERGUIDEN FØR KØB!!!

Sponsor links

Hvis dette dokument passer til den brugerguide, instruktionsmanual eller brugermanual du leder efter, så download den nu. Lastmanuals giver dig hurtig og nem adgang til brugermanualen SONY A7S. Vi håber at du finder denne SONY A7S brugerguide anvendelig for dig.

Lastmanuals hjælper med at downloade brugerguide til SONY A7S


SONY A7S : Download den komplette brugerguide (39708 Ko)

Manual abstract: betjeningsvejledning SONY A7S

Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden.

[. . . ] For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og det elektriske og elektroniske udstyr, bør de udtjente produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af batterier og elektriske og elektroniske produkter. DK 4 Inden brug Bemærkninger om brug af dit kamera Skærmsprog Du kan vælge det sprog, som vises på skærmen, vha. Bemærkninger om skærmen, den elektriske søger, objektivet og billedsensoren • Skærmen og den elektriske søger er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, og mere end 99, 99% af alle pixel fungerer. [. . . ] Når du optager et billede, anbefaler vi, at du kigger i midterområdet af søgeren. Bemærkninger om optagelse i længere tid • Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur er du muligvis ikke i stand til at optage film, eller strømmen slår muligvis automatisk fra for at beskytte kameraet. Der vises en meddelelse på skærmen, inden strømmen slås fra, eller du ikke længere kan optage film. I dette tilfælde skal du lade kameraet være slukket, indtil kameraets og batteriets temperatur falder. Hvis du tænder for strømmen uden at lade kameraet og batteriet køle tilstrækkeligt af, slukker strømmen muligvis igen eller du er ikke i stand til at optage film. Det anbefales, at du venter indtil temperaturen i kameraet er faldet, før du fortsætter med at optage. Om de dataspecifikationer, som er beskrevet i denne vejledning Dataene for ydelse og specifikationer er defineret under de følgende forhold, undtagen som beskrevet i denne vejledning: ved en almindelig omgivelsestemperatur på 25ºC og ved brug af et batteri, som er blevet ladet helt op, indtil opladelampen er slukket. DK DK 9 Betjening af kameraet Sådan bruges den forreste vælger/bagerste vælger Du kan dreje på den forreste vælger eller bagerste vælger for at ændre de indstillinger, der kræves til hver enkelt optagetilstand, med øjeblikkelig effekt. 4 Vælg den ønskede indstilling ved at dreje på den forreste vælger, og tryk derefter på z på kontrolhjulet. Sådan vises felt-menuen Giver dig mulighed for at vælge, om der altid skal vises menuens første skærm, når du trykker på MENU-knappen. Tryk på MENU-knappen og anvend kontrolhjulet til at vælge et MENU-punkt, hvis forklaring du ønsker at læse, og tryk derefter på den knap, som [Vejledning i kamera] er tildelt. For at undgå at gå glip af en optagemulighed skal batteriet oplades igen inden optagelse. € Tryk batteriet ind som vist med pilen, indtil batteriet sidder parallelt med batteriopladeren. At kameraet ikke er inden for det rigtige temperaturområde DK DK 17 Opladning af batteriet Bemærkninger • Opladetiden varierer afhængigt af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet eller forholdene under opladningen. • Hvis opladelampen på kameraet blinker , når lysnetadapteren er tilsluttet til stikkontakten , angiver dette , at opladningen er midlertidigt afbrudt , da temperaturen er uden for det anbefalede område. Når temperaturen igen kommer inden for det passende temperaturområde, begynder opladningen igen. [. . . ] PlayMemories Home eller andre netværkstjenester er muligvis ikke til rådighed i visse lande eller regioner. Installation af PlayMemories Home 1 Brug internetbrowseren på din computer til at besøge den følgende URL, og klik derefter på [Install] t [Run]. Indstil følgende inden brug: MENU-knap t tilslutning] t [Fjern-pc] (Opsætning) 4 t [USB- Installation af Remote Camera Control 1 Brug internetbrowseren på din computer til at besøge den følgende URL. [. . . ]

UDEN ANSVAR FOR DOWNLOAD AF BRUGERGUIDEN FOR SONY A7S

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade.
Lastmanuals kan ikke holdes ansvarlig hvis det dokument du leder efter er utilgængeligt, ufuldstændigt, på et andet sprog end dit eller hvis modelnummer eller sprog ikke passer med beskrivelsen. Lastmanuals tilbyder blandt andet ikke oversættelser.

Tryk på "Download brugermanualen" i slutningen af denne kontrakt, hvis du accepterer vilkårene, og dowloading af manualen SONY A7S vil begynde.

Søg efter en brugermanual.

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Specifikke mærker tilhører deres respektive ejere.

flag