Brugsanvisning SONY DSC-HX400V

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade. GLEM IKKE: LÆS ALTID BRUGERGUIDEN FØR KØB!!!

Sponsor links

Hvis dette dokument passer til den brugerguide, instruktionsmanual eller brugermanual du leder efter, så download den nu. Lastmanuals giver dig hurtig og nem adgang til brugermanualen SONY DSC-HX400V. Vi håber at du finder denne SONY DSC-HX400V brugerguide anvendelig for dig.

Lastmanuals hjælper med at downloade brugerguide til SONY DSC-HX400V


SONY DSC-HX400V : Download den komplette brugerguide (35565 Ko)

Manual abstract: betjeningsvejledning SONY DSC-HX400V

Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden.

[. . . ] Ved at sikre at disse produkter og batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering, forebygges. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og det elektriske og elektroniske udstyr, bør de udtjente produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af batterier og elektriske og elektroniske produkter. A GPS-modtager (indbygget, kun DSC-HX400V) B Stereomikrofon C Øjesensor D Søger • Når du kigger ind i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du flytter ansigtet væk fra søgeren, vender visningstilstanden tilbage til skærmtilstanden. [. . . ] På skærmen, og tryk derefter på z på geografisk placering ved at 3 Vælg en ønsketpå skærmen, og tryk derefterfølge instruktionerne på z. Lyden af betjeningen af MOVIE-knappen kan muligvis også blive optaget med, når filmoptagelsen afsluttes. 1 Tryk billeder på et hukommelseskort, som er optaget med et andet • Når kamera, afspilles på dette kamera, vises registreringsskærmbilledet for datafilen. X For at vælge næste/forrige billede Vælg et billede ved at trykke på B (næste)/b (forrige) på kontrolknappen. DK 18 Introduktion af andre funktioner Kontrolvælger Fn (Funktion) MENU Kontrolknap x Kontrolknap DISP (Vis indhold): Giver dig mulighed for at ændre skærmvisningen. Vælger det ønskede effektfilter for at opnå et mere imponerende og kunstnerisk udtryk. Analyserer scenen ved optagelse af ansigter, nærbilleder eller motiver sporet med funktionen AFlåsning, og beskærer og gemmer automatisk en ekstra kopi af billedet med en mere imponerende komposition. Vælger forudindstillede indstillinger, der matcher forskellige motivforhold. Ved at ændre enhedens tv-format er det muligt at optage i et andet filmformat. Afspilning af importerede billeder Importere billeder fra dit kamera De følgende funktioner er også til rådighed på Windows: Dele billeder på PlayMemories Online™ Visning af billeder på en kalender Oprettelse Overførsel af af billeder til filmdiske netværkstjenester DK Bemærkninger • Der kræves en internetforbindelse for at installere PlayMemories Home. • Der kræves en internetforbindelse for at kunne anvende PlayMemories Online eller andre netværkstjenester. PlayMemories Online eller andre netværkstjenester er muligvis ikke til rådighed i visse lande eller regioner. Net/pcenv/ x Installation af PlayMemories Home på en computer internetbrowseren på din til at besøge 1 Brugfølgende URL, og installer computerPlayMemories den derefter Home. X Stillbilleder [ Billedformat]: L: 20M Format] er indstillet til [4:3]* Kapacitet Kvalitet Standard Fin 2 GB 295 billeder 200 billeder Når [ * Når [ Format] er indstillet til noget andet end [4:3], kan du optage flere billeder DK end vist ovenfor. Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er kortere, da der behøves mere hukommelse til optagelsen. Det kan muligvis medføre en funktionsfejl, og du vil muligvis ikke kunne optage billeder. Endvidere kan optagemediet muligvis blive ustabilt, eller billeddataene kan muligvis blive ødelagt. Bemærkninger om skærmen, den elektroniske søger og objektivet • Skærmen og den elektroniske søger er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, og mere end 99, 99% af alle pixel fungerer. [. . . ] hvis der kommer noget på skærmen , skal du straks tørre det af. € Hvis skærmen tørres hårdt af med et papirlommetørklæde eller andre materialer, kan det ødelægge belægningen. € Hvis der sidder fingeraftryk eller snavs fast på skærmen, anbefaler vi, at du forsigtigt fjerner snavset, og derefter rengør skærmen ved at tørre den af med en blød klud. [. . . ]

UDEN ANSVAR FOR DOWNLOAD AF BRUGERGUIDEN FOR SONY DSC-HX400V

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade.
Lastmanuals kan ikke holdes ansvarlig hvis det dokument du leder efter er utilgængeligt, ufuldstændigt, på et andet sprog end dit eller hvis modelnummer eller sprog ikke passer med beskrivelsen. Lastmanuals tilbyder blandt andet ikke oversættelser.

Tryk på "Download brugermanualen" i slutningen af denne kontrakt, hvis du accepterer vilkårene, og dowloading af manualen SONY DSC-HX400V vil begynde.

Søg efter en brugermanual.

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Specifikke mærker tilhører deres respektive ejere.

flag