Brugsanvisning VIKING ME443-2

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade. GLEM IKKE: LÆS ALTID BRUGERGUIDEN FØR KØB!!!

Sponsor links

Hvis dette dokument passer til den brugerguide, instruktionsmanual eller brugermanual du leder efter, så download den nu. Lastmanuals giver dig hurtig og nem adgang til brugermanualen VIKING ME443-2. Vi håber at du finder denne VIKING ME443-2 brugerguide anvendelig for dig.

Lastmanuals hjælper med at downloade brugerguide til VIKING ME443-2


VIKING ME443-2 : Download den komplette brugerguide (10155 Ko)

Manual abstract: betjeningsvejledning VIKING ME443-2

Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden.

[. . . ] 1) 184 0478 121 9920 C - DA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ME 443 C: Styrehåndtagets øverste del Låsegreb styrehåndtag Styrekonsol Motorhjelm Forhjul Holdegreb foran Typeskilt Kabinet Baghjul Greb til skærehøjdejustering Holdegreb bagved Græsopsamlingskurv Niveaumåler (græsopsamlingskurv) Bøjle motorstop Nettilslutning Trækaflastning Startknap Brugeren skal under instruktionen gøres særligt opmærksom på, at omhu og koncentration er vigtigt under brug af maskinen. Er du ikke helt rask, bør du spørge din læge, om du må arbejde med maskinen. Af hensyn til sikkerheden bortfalder denne garanti ved enhver ændring på maskinen, undtagen ved en faglig korrekt montering af tilbehør, som er godkendt af VIKING. [. . . ] Lad være med at åbne udkastningsspjældet og/eller tage græsopsamlingskurven af, så længe klippekniven drejer rundt. Kør kun med maskinen i gangtempo, og løb aldrig med maskinen under arbejdet. ved at køre hurtigt øges risikoen for at komme til skade ved at snuble , skride ud osv. Vær ekstra forsigtig, når du vender maskinen om eller trækker den hen mod dig selv. Undgå om muligt at anvende maskinen, hvis undergrunden er fugtig. Sluk for el-motoren, træk stikket ud og kontroller, at klippeværktøjet er helt standset, – før du afhjælper blokeringer eller fjerner tilstoppelser i udkastningskanalen, – når klippeværktøjet er stødt på et fremmedlegeme. Rengøring: Efter arbejdet skal hele maskinen gøres grundigt ren. 7 Opbevaring, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid Den afkølede maskine skal opbevares i et tørt, lukket rum. Af hensyn til den elektriske sikkerhed skal elkablet altid være korrekt monteret på styrehåndtaget. 9 Bortskaffelse Sørg for korrekt bortskaffelse af den brugte maskine. Sluk motoren, og træk stikket ud før arbejde på klippeværktøjet, før vedligeholdelses- og rengøringsarbejde på maskinen, før kontrol af, om tilslutningsledningen er snoet eller beskadiget, samt før maskinen forlades. Når låsegrebet er blevet betjent, kan styrehåndtagets øverste dele falde i den laveste position på grund af egenvægten. Du må aldrig sætte dine fingre mellem styrehåndtaget og styrekonsollen (under låsegrebet). — Hægt kabelføringen (G) på elkablet (3), og stik skruen (F) gennem boringerne indefra og ud. — Kontroller, om monteringen er korrekt udført: Hurtigstrammerne (E) skal være spændt så kraftigt, at de ligger tæt an mod styrehåndtaget, så styrehåndtagets øverste del er forbundet med styrehåndtagets nederste del. Er styrehåndtaget ikke monteret fast, eller sidder hurtigstrammerne ikke korrekt, skal du åbne hurtigstrammerne og dreje dem, til de sidder fast. [. . . ] Når låsegrebet er blevet betjent, kan styrehåndtagets øverste dele falde i den laveste position på grund af egenvægten. Du må aldrig sætte dine fingre mellem styrehåndtaget og styrekonsollen (under låsegrebet). Laskerne (6) skal vende nedad (mod plænen), og de opbøjede knivvinger skal vende opad (mod maskinen). [. . . ]

UDEN ANSVAR FOR DOWNLOAD AF BRUGERGUIDEN FOR VIKING ME443-2

Lastmanuals tilbyder en socialt drevet service indeholdende deling, opbevaring og søgning i manualer relateret til brugen af hardware og software: brugerguides, ejermanualer, hurtigstart guides og tekniske datablade.
Lastmanuals kan ikke holdes ansvarlig hvis det dokument du leder efter er utilgængeligt, ufuldstændigt, på et andet sprog end dit eller hvis modelnummer eller sprog ikke passer med beskrivelsen. Lastmanuals tilbyder blandt andet ikke oversættelser.

Tryk på "Download brugermanualen" i slutningen af denne kontrakt, hvis du accepterer vilkårene, og dowloading af manualen VIKING ME443-2 vil begynde.

Søg efter en brugermanual.

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Specifikke mærker tilhører deres respektive ejere.

flag